Cop­po Os­nov­ni Cri­jep 1/1 An­tik

Temeljni element pokrova, stavlja se na više od 95% površine krovova. Crijep Coppo 2018 ima visoku krajnju tvrdoću, što se tiče materijala, izrađuju se od obojanog betona, tretiranog površinski.

Površinska obrada
Jamstvo 50 godina