Renova Crijep rubni d/l za jednostrešni krov Crna

Površinska obrada
Jamstvo 50 godina