Da­nu­bia Cri­jep gre­be­ni raz­djel­ni-3 Na­tur

Element pogodan za zatvaranje sudara sljemena i grebena. Kut koji zatvaraju sljeme i grebeni u vodoravnoj projekciji iznosi 135°. Element se može koristiti i kod drugih kutova, ukoliko je osigurano odgovarajuće prekrivanje.

Površinska obrada Basic
Jamstvo 50 godina