Ze­nit Os­nov­ni Cri­jep 1/1 Spa­ce

Crijep se može rezati na zabatima ukoliko prilikom slaganja posljednji crijep prelazi preko ruba. Zenit se polaže sa lijeva u desno. Zbog ravnog oblika crijepa Zenit preporučuje se oblikovanje veće debljine kontraletvi.

Površinska obrada ClimaControl
Jamstvo 50 godina