Coppo Crijep 1/2 Ferrara

Njegova ugradnja se preporučuje u slučaju takvih geometrijskih karakteristika kada se od osnovnog crijepa ne može sastaviti cijela širina pokrova. Nadalje, pogodan je kod rubova, uvala, proboja krova. Ne preporučuje se izvoditi cijeli krov od samih polovica crijepa.

Površinska obrada
Jamstvo 50 godina