Coppo Crijep zračnik Ferrara

Crjepovi zračnici u ventiliranoj krovnoj konstrukciji služe za odvod zraka van konstrukcije. Uz pomoć ovih crjepova zrak se može nesmetano kretati ispod pokrova i na taj način ne uzrokuje promjenu statičke nepokretnosti crjepova na granicama krovne konstrukcije. Crjep zračnik se ugrađuje u drugi red do sljemena ili grebena. Saznajte više

Površinska obrada
Jamstvo 50 godina