Rundo Osnovni Crijep 1/1 Carbon

Temeljni element pokrova, stavlja se na više od 95% površine krovova. Crijep Rundo ima visoku krajnju tvrdoću, što se tiče materijala, izrađuju se od obojanog betona, tretiranog površinski.

Površinska obrada
Jamstvo 50 godina