Synus Osnovni Crijep 1/1 Bordo

Temeljni element pokrova, stavlja se na više od 95% površine krovova. Crijep Synus ima visoku krajnju tvrdoću, što se tiče materijala, izrađuju se od obojanog betona, tretiranog površinski.

Površinska obrada
Jamstvo 50 godina