Crijep koja se koristi za pokrivanje zgrade
Rundo Rundo
Crvena
Pogledajte proizvod