Dana 1. srpnja 2013. godine na snagu je stupila nova zakonska regulativa na području građevinskih proizvoda, odnosno Uredba (EU) Br. 305/2011 Europskog Parlamenta i Vijeća. Prema novoj Uredbi „Izjava o svojstvima“ (eng. „Declaration of performance“) zamjenjuje dosadašnju „Izjavu o sukladnosti“ izdanu u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima, te u svom sadržaju osim izjave o sukladnosti sa važećom normom sadrži i karakteristike proizvoda. „CE oznaka“ (frz. „Communautés Européennes“) te se nalazi na svakoj paleti sa proizvodima.

Izjavu izdalje: TSÚS Bratislava nyitrai fiok 94901 Nitra, Braneckeho 2 – Slovačka

Kliknite na donji link i tu možete preuzeti ili pregledati.

Betonski crijep:

DANUBIA
COPPO
RUNDO
ZENIT
SYNUS
RENOVA PLUS

GENERON

Krovna folija:

MediFol SD 120
MediFol 140
MediFol STOP
MediFol TEC
MediFol TEC150
MediFol Wind Plus
MediFol FORTE
MediFol TOP270
MediFol EXTREME