Renova Crijep rubni d/l za jednostrešni krov Bordo

Površinska obrada
Jamstvo 50 godina