Renova Crijep 1/1 za jednostrešni krov Crna

Površinska obrada
Jamstvo 50 godina