Dužina pokrova, razmak letvi – Danubia, Coppo i Synus

Dužina crjepova kod sva tri tipa iznosi 42 cm. Prekrivanje se mijenja ovisno o nagibu krova, što rezultira različitim razmacima letvi. Ovisno o tome potrebna količina crjepova nije točno 10 kom/m².

Nagibni
kut krova
Najmanje
prekrivanje
Najveći razmak
letvi
Preporučeni razmak
letve od okapnice
Preporučeni razmak
letve od sljemena
Potrebna količina crjepova
(kom/m²)
16–22° 10 cm 32 cm 33 cm 5 cm 10,42
22–30° 9 cm 33 cm 33 cm 4,5 cm 10,10
iznad 30° 8 cm 34 cm 33 cm 4 cm 9,80
Pažnja! U pojedinim intervalima nagibnog kuta detaljne propise vezane za sekundarni pokrov i njegovu podlogu sadrži poglavlje 7.4. Projektiranje sekundarnog pokrova, izolacije.

Kod izračunavanja razmaka letvi u tri kategorije uzeli smo u obzir općenito 33 cm za razmak letvi od strehe i razmak od sljemena ovisno o nagibu krova. Rezultate smo dobili pomoću sljedeće formule:

Dužina pokrivanja = e + (n – 1) x LT + g
e  razmak letve od okapnice (cm);
n  broj redova crjepova (kom);
LT razmak letvi (cm);
g  razmak sljemena od letvi (cm).

Pažnja! Dužini pokrivanja je potrebno dodati i povećanje dužine, koja proizlazi iz dimenzije kontraletve. Tablica sadrži vrijednosti zaokružene na desetinke, uzimajući u obzir točnost izvođenja, s mjerenjem vrijednosti tablice dobivamo odgovarajući rezultat.

LT=razmak letvi
Maksimalno 34 cm ovisno o nagibnom uglu i dužini rogova!

Dužina pokrova, razmak letvi – Rundo, Zenit

Dužina crjepova je 42 cm. Prekrivanje se mijenja ovisno o nagibnom kutu krova, što rezultira raznim razmacima između letvi. Najmanje dozvoljeno prekrivanje iznosi 11 cm, što u slučaju crijepa Rundo podrazumijeva kod vrha luka. Potrebna količina crijepa je između 11-12 kom/m² ovisno o nagibnom kutu.

Nagibni
kut krova
Najmanje
prekrivanje
Najveća razdaljina
letvi
Preporučeni razmak
letve od okapnice
Preporučeni razmak
letve od sljemena
Potrebna količina crjepova
(kom/m²)
25–30° 14 cm 28 cm 30 cm 5 cm 11,90
30–35° 13 cm 29 cm 30 cm 5 cm 11,49
35–45° 12 cm 30 cm 30 cm 5 cm 11,11
iznad 45° *11 cm *31 cm 30 cm 5 cm 10,75
U pojedinim intervalima nagibnog kuta detaljne propise vezane za sekundarni pokrov i njegovu podlogu sadrži poglavlje 7.4. Projektiranje sekundarnog pokrova, izolacije.
*U slučaju pričvršćivanja sa spojnicom protiv vjetra.

Kod izračunavanja razmaka letvi određenih kategorija uzeli smo u obzir općenito 30 cm za razmak letve od okapnice i neovisno o nagibu krova 5 cm razmaka od sljemena. Rezultate smo dobili pomoću sljedeće formule:

Dužina pokrivanja = e + (n – 1) x LT + g
e  razmak letve i okapnice (cm);
n  broj redova crjepova (kom);
LT razmak letve (cm);
g  razmak letve od sljemena (cm).

Pažnja! Dužini pokrivanja je potrebno dodati i povećanje dužine, koja proizlazi iz dimenzije kontraletve. Tablica sadrži vrijednosti zaokružene na desetinke, uzimajući u obzir točnost izvođenja, s mjerenjem vrijednosti tablice dobivamo odgovarajući rezultat.

LT= razmak između letvi
Maksimalno 31cm ovisno o nagibnom kutu i dužini rogova.