Ovdje možete naći detaljnije informacije o nagibu krova i o krovnim folijama:

  • Pokrivanje
  • Nagib krova
  • Pričvršćivanje
  • Vodootpornost folije
  • Tipovi krovnih folije
  • Letve i kontraletve

  Pokrivanje

  Krov izrađen od Rundo i Zenit crijepova, proizvedenih od Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. za proizvodnju betonskog crijepa je potrebno polagati sa spajanjem falca: mjera pomicanja u slučaju linije proizvoda Rundo je četvrt crijepa, kojom će se stvoriti slika krova slična tradicionalnom lučnom pokrivanju. U slučaju linije proizvoda. Zenit i Clima Control preporučena mjera pomicanja crijepa iznosi 1/2 crijepa.

  Crijepove Natur, Synus, Danubia i Coppo potrebno je umreženo složiti na krov.

  Nagib krova

  U slučaju crijepova Natur, Synus, Danubia i Coppo valovitog profila najmanji nagibni kut krova koji osigurava vodonepropusnost iznosi 22°. U slučaju manjeg nagibnog kuta od navedenih vodonepropusnost se može osigurati korekcijom stupnjeva krovne konstrukcije i izradom detalja sekundarnog krova.

  U slučaju crijepova Rundo i Zenit ravnog profila najmanji nagibni kut krova koji osigurava vodonepropusnost iznosi 30°. U slučaju manjeg nagibnog kuta od navedenih vodonepropusnost se može osigurati povećanjem nagibnog kuta krovišta i izradom detalja sekundarnog krova.

  Sva ostala uputstva za ugradnju možete pročitati u Upute za primjenu, ili ih možete zatražiti u trgovačkoj mreži.

  Pričvršćivanje

  Pričvršćivanje betonskog crijepa:

  • Pokrivanje izvedeno betonskim crijepovima ispod krovnog nagiba od 45º na uobičajenim mjestima ne zahtjeva dodatno mehaničko pričvršćivanje vijcima jer težina pokrova sama osigurava otpornost protiv vjetra.
   pričvršćivanje jer težina krova sama osigurava otpornost protiv vetra.
  • Između 45º i 60º nagiba krova potrebno je pričvrstiti svaki drugi crijep.
  • Iznad 60 stupnjeva potrebno je pričvrstiti svaki crijep posebno..

  Funkcionalni princip vodonepropusnog folije

  Princip vodonepropusnog pokrivanja je da se voda sa krova brzo odvodi zbog nagiba krova, dok pod normalnim uvijetima nema značajnijih padavina. Vlaga u zraku ispod crijepa prirodno nestaje (sa ventilacijom), njeno privremeno prisustvo ne nanosi štetu konstrukcijama. Krovovi sa manjim nagibom – ispod vodonepropusnog kuta povećava se količina vlage u zraku nakon kiše, tako da se povećavaju i zahtjevi za izolaciju podloge.

  Sva ostala uputstva za ugradnju krovnih folije možete pročitati u Uputstvo za primjenuUputstvo za primjenu, ili ih možete zatražiti u trgovačkoj mreži.

  Ugradnja krvone folije

  Veoma je važno da sva ugrađena potkrovlja imaju odgovarajuću krovnu foliju. Za sekundarni krov mogu se planirati i ugraditi samo materijali adekvatni za primjenu u gradnji.

  Tipove krovnih folije

  Za sekundarni krov mogu se planirati i ugraditi samo materijali adekvatni za primjenu u gradnji.

  Krovna folija ojačana sa mrežom zbog svojih paronepropusnih svojstava – ne smije svojom površinom doticati građevinsku konstrukciju osetljivu na vlagu (npr. toplinsku izolaciju ili dasku). U svakom slučaju ispod armirane krovne folije potrebno je izraditi novi – ventilirani zračni sloj.

  Paropropusne folije mogu cijelom površinom doticati građevinske konstrukcije osetljive na vlagu, budući da zbog posebnog načina tkanja propuštaju paru cijelom površinom.
  Prednosti paropropusne (difuzne) folije:

  Nije potreban sloj između folije i toplinske izolacije.
  Prostor između rogova u potpunosti može biti ispunjen toplinskom izolacijom.
  Foliju je moguće bez prekida ugraditi na sljeme, greben, uvalu.
  Jednostavnija je izrada krovnih proboja (dimnjak, krovni prozor, krovni proboj za ventilaciju) i na taj način je manja mogućnost greške.

 • Sva ostala uputstva za ugrađivanje krovnih folije možete pročitati u Uputstvo za primjenu, ili ih možete zatražiti u trgovačkoj mreži.

  Krovne letve i kontra letve

  Krovna letva

  Kvaliteta primenjenih krovnih letvi mora odgovarati po MSZ 17300/2 standardu, prvorazrednom kvalitetu. Rezana građa treba imati slijedeće karakteristike:

  • Dobra kvaliteta
  • Prema građevinskoj normi propisana ravnost
  • i bez oštećenja.

  Protiv insekata i gljivičnih organizama preporučava se zaštita primjerenim proizvodima.

  Kontra letva

  Letve i kontra letve nije potrebno polagati samo na drvenu krovnu konstrukciju, nego je svrsishodno pričvrstiti ih i na čelične i armirano betonske grede.

  Kod krovne letve je najvažnije svojstvo pored kvalitete njen poprečni presjek, pošto će se letva u slučaju malog presjeka ugibati između rogova i tako će uzrokovati estetske i konstrukcijske probleme. Zbog toga ne ugrađujemo u konstrukciju krova letve s manjim vrijednostima presjeka od dolje navedenih:

  Razmak između osa rogova(cm) Presek letvi(mm) Komercijalno dostupne veličine letve(mm)
  Između 80-100 cm 30/50 30/50; 40/50
  Između 100-120 cm 40/60 40/60

  (Ne preporučava se ostavljati veći razmak između osi rogova od 120 cm!)

  Kod ugradnje krovne folije u svakom slučaju je potrebno koristiti kontraletve, da se može oblikovati ventilacijski zračni sloj s odgovarajućim prjesekom. Odgovarajuća količina zraka ovisi od:

  • oblika crijepa (valoviti ili ravni profil),
  • nagib krova
  • i dužine rogova

  pošto oni utiču na razliku pritiska koji se stvara između točke ulaza (streha) i izlaza zraka (sljeme ili greben).
  Svakako se preporučava pridržavanje dimenzija zračnih slojeva navedenih u sljedećoj tablici, u suprotnom će nastati poteškoće s kontrolom temperature i vodene pare, što dugoročno može rezultirati oštećenjem krovne konstrukcije.

  Natur, Synus, DanubiaCoppo

  Dužina rogova Preporuka pridržavanja dimenzija zračnih slojeva (debljina kontraletve) ako je nagibni kut:
  16°-22° 22°-30° iznad 30°
  do 10 m 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm
  između 10-15 m 6,5 cm 5,0 cm 5,0 cm
  između 15-20 m 10,0 cm 6,5 cm 5,0 cm

  Navedene vrijednosti su informativne, nisu u svakom slučaju identične s dimenzijama letvi koje se često prodaju kod trgovaca.

  RundoZenit, Clima Control

  Dužina rogova (mm) Preporuka pridržavanja dimenzija zračnih slojeva (debljina kontraletve) ako je nagibni kut:
  25°-30° 30°-35° 35°-45° Iznad 45°
  do 10 m 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm
  Između 10-15 m 6,0 cm 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm
  Između 15-20 m 8,0 cm 6,0 cm 5,0 cm 5,0 cm

  U slučaju Rundo i Zenit crjepove, preporučuje se da koristite veća kontra-debljinu od valovitog crijepa (Danubia, Coppo).
  Navedene vrijednosti su informativne, nisu u svakom slučaju identične s dimenzijama letvi koje se često prodaju kod trgovaca.

  Razmak kontra letve

  Pri definiranju razmaka između letvi potrebnog za pokrivanja uzimamo u obzir, da kod izračunavanja navedenih dužina prekrivanja, dužini roga smo dodali povećanje dužine koje proizlazi iz debljine kontraletve. To u slučaju strmog krova i kontraletve od 50 mm debljine već može iznositi od 10 do 20 cm!

  U sljedećoj tablici smo naveli rast dužine tri česte dimenzije zavisno od nagibnog kuta:

  Debljina kontraletve (mm) Rast dužine (cm), ako je nagibni kut:
  15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
  50 1,34 1,82 2,32 2,88 3,50 4,18 5,00 5,96 7,14 8,66
  60 1,61 2,18 2,80 3,46 4,20 5,04 6,00 7,15 8,57 10,39
  100 2,68 3,64 4,64 5,76 7,00 8,36 10,00 11,92 14,28 17,32

  Ugradnja dasaka umjesto krovnih letvi

  U uputstvima smo na više mjesta preporučili ugradnju dasaka umjesto krovnih letava. U tom slučaju je potrebno paziti na to da njihov spoj ne bude pretijesan, da se može pomicati uslijed širenja zbog utjecaja topline.

  Širina dasaka neka ne budu veća od 14 cm, a debljina neka bude najmanje 2,4 cm. Ne preporučuje se ugradnja deformiranih, savijenih dasaka.