Ovdje možete naći detaljnije informacije o nagibu krova i o krovnim folijama:

  • Pokrivanje
  • Nagib krova
  • Pričvršćivanje
  • Vodootpornost folija
  • Tipovi krovnih folija
  • Letve i kontra letve
 • Pokrivanje

  Krov izrađen od Rundo i Zenit crjepova, proizvedenih od Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. za proizvodnju betonskog crijepa je potrebno polagati sa spajanjem falca: mjera pomicanja u slučaju linije proizvoda Rundo je četvrt crijepa, kojom će se stvoriti slika krova slična tradicionalnom lučnom pokrivanju. U slučaju linije proizvoda. Zenit i Clima Control preporučena mjera pomicanja crijepa iznosi 1/2 crijepa.

  Crjepove Synus, Renova Plus i Coppo potrebno je umreženo složiti na krov.

  Nagib krova

  U slučaju crjepova Synus, Renova Plus i Coppo valovitog profila najmanji nagibni kut krova koji osigurava vodonepropusnost iznosi 22°. U slučaju manjeg nagibnog kuta od navedenih vodonepropusnost se može osigurati korekcijom stupnjeva krovne konstrukcije i izradom detalja sekundarnog krova.

  U slučaju crjepova Rundo i Zenit ravnog profila najmanji nagibni kut krova koji osigurava vodonepropusnost iznosi 30°. U slučaju manjeg nagibnog kuta od navedenih vodonepropusnost se može osigurati povećanjem nagibnog kuta krovišta i izradom detalja sekundarnog krova.

  Sva ostala uputa za ugradnju možete pročitati u upute za primjenu, ili ih možete zatražiti u trgovačkoj mreži.

  Pričvršćivanje

  Pričvršćivanje betonskog crijepa:

   • Pokrivanje izvedeno betonskim crjepovima ispod krovnog nagiba od 45º na uobičajenim mjestima ne zahtjeva dodatno mehaničko pričvršćivanje vijcima jer težina pokrova sama osigurava otpornost protiv vjetra.
   • Između 45º i 60º nagiba krova potrebno je pričvrstiti svaki drugi crijep.
   • Iznad 60 stupnjeva potrebno je pričvrstiti svaki crijep posebno.

  Funkcionalni princip vodonepropusne folije

  Princip vodonepropusnog pokrivanja je da se voda sa krova brzo odvodi zbog nagiba krova, dok pod normalnim uvjetima nema značajnijih padavina. Vlaga u zraku ispod crijepa prirodno nestaje (sa ventilacijom), njeno privremeno prisustvo ne nanosi štetu konstrukcijama. Kod krovova sa manjim nagibom – ispod vodonepropusnog kuta, povećava se količina vlage u zraku nakon kiše, tako da se povećavaju i zahtjevi za izolaciju podloge.

  Sva ostala uputa za ugradnju krovnih folija možete pročitati u upute za primjenu, ili ih možete zatražiti u trgovačkoj mreži.

  Ugradnja krovne folije

  Veoma je važno da sva ugrađena potkrovlja imaju odgovarajuću krovnu foliju. Za sekundarni krov mogu se planirati i ugraditi samo materijali adekvatni za primjenu u gradnji.

  Tipove krovnih folija

  Za sekundarni krov mogu se planirati i ugraditi samo materijali adekvatni za primjenu u gradnji.

  Za sekundarni krov mogu se planirati i ugraditi samo materijali adekvatni za primjenu u gradnji.

  Krovna folija ojačana sa mrežom zbog svojih paronepropusnih svojstava – ne smije svojom površinom doticati građevinsku konstrukciju osjetljivu na vlagu (npr. toplinsku izolaciju ili dasku). U svakom slučaju ispod armirane krovne folije potrebno je izraditi novi – ventilirani zračni sloj.

  Paropropusne folije mogu cijelom površinom doticati građevinske konstrukcije osjetljive na vlagu, budući da zbog posebnog načina tkanja propuštaju paru cijelom površinom.
  Prednosti paropropusne (difuzne) folije:

  Nije potreban sloj između folije i toplinske izolacije.
  Prostor između rogova u potpunosti može biti ispunjen toplinskom izolacijom.
  Foliju je moguće bez prekida ugraditi na sljeme, greben, uvalu.
  Jednostavnija je izrada krovnih proboja (dimnjak, krovni prozor, krovni proboj za ventilaciju) i na taj način je manja mogućnost greške.

  Sva ostala uputa za ugrađivanje krovnih folije možete pročitati u upute za primjenu, ili ih možete zatražiti u trgovačkoj mreži.

 • Krovne letve i kontra letve

  Krovna letva

  Kvaliteta primijenjenih krovnih letvi mora odgovarati po MSZ 17300/2 standardu, prvorazrednom kvalitetu. Rezana građa treba imati slijedeće karakteristike:

   • Dobra kvaliteta
   • Prema građevinskoj normi propisana ravnost
   • i bez oštećenja.

  Protiv insekata i gljivičnih organizama preporučuje se zaštita primjerenim proizvodima.

  Kontra letva

  Letve i kontra letve nije potrebno polagati samo na drvenu krovnu konstrukciju, nego je svrsishodno pričvrstiti ih i na čelične i armirano betonske grede.

  Kod krovne letve je najvažnije svojstvo pored kvalitete njen poprečni presjek, pošto će se letva u slučaju malog presjeka ugibati između rogova i tako će uzrokovati estetske i konstrukcijske probleme. Zbog toga ne ugrađujemo u konstrukciju krova letve s manjim vrijednostima presjeka od dolje navedenih:

  Razmak između osa rogova (cm) Presjek letvi (mm) Komercijalno dostupne veličine letve (mm)
  Između 80-100 cm 30/50 30/50; 40/50
  Između 100-120 cm 40/60 40/60

  (Ne preporučuje se ostavljati veći razmak između osi rogova od 120 cm)

  Kod ugradnje krovne folije u svakom slučaju je potrebno koristiti kontra letve, da se može oblikovati ventilacijski zračni sloj s odgovarajućim presjekom. Odgovarajuća količina zraka ovisi od:

   • oblika crijepa (valoviti ili ravni profil),
   • nagib krova
   • i dužine rogova

  pošto oni utiču na razliku pritiska koji se stvara između točke ulaza (streha) i izlaza zraka (sljeme ili greben).
  Svakako se preporučuje pridržavanje dimenzija zračnih slojeva navedenih u sljedećoj tablici, u suprotnom će nastati poteškoće s kontrolom temperature i vodene pare, što dugoročno može rezultirati oštećenjem krovne konstrukcije.

  Renova Plus, SynusCoppo

  Dužina rogova Preporuka pridržavanja dimenzija zračnih slojeva (debljina kontra letve) ako je nagibni kut:
  16°-22° 22°-30° iznad 30°
  do 10 m 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm
  između 10-15 m 6,5 cm 5,0 cm 5,0 cm
  između 15-20 m 10,0 cm 6,5 cm 5,0 cm

  Navedene vrijednosti su informativne, nisu u svakom slučaju identične s dimenzijama letvi koje se često prodaju kod trgovaca.

  RundoZenit

  Dužina rogova (mm) Preporuka pridržavanja dimenzija zračnih slojeva (debljina kontra letve) ako je nagibni kut:
  25°-30° 30°-35° 35°-45° Iznad 45°
  do 10 m 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm
  Između 10-15 m 6,0 cm 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm
  Između 15-20 m 8,0 cm 6,0 cm 5,0 cm 5,0 cm

  U slučaju Rundo i Zenit crjepova, preporučuje se da koristite veća kontra-debljinu od valovitog crijepa (Renova PlusCoppo).

  Navedene vrijednosti su informativne, nisu u svakom slučaju identične s dimenzijama letvi koje se često prodaju kod trgovaca.

  Razmak kontra letvi

  Pri definiranju razmaka između letvi potrebnog za pokrivanja uzimamo u obzir, da kod izračunavanja navedenih dužina prekrivanja, dužini roga smo dodali povećanje dužine koje proizlazi iz debljine kontra letve. To u slučaju strmog krova i kontra letve od 50 mm debljine može iznositi od 10 do 20 cm.

  U sljedećoj tablici smo naveli rast dužine tri česte dimenzije zavisno od nagibnog kuta:

  Debljina kontra letve (mm) Rast dužine (cm), ako je nagibni kut:
  15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
  50 1,34 1,82 2,32 2,88 3,50 4,18 5,00 5,96 7,14 8,66
  60 1,61 2,18 2,80 3,46 4,20 5,04 6,00 7,15 8,57 10,39
  100 2,68 3,64 4,64 5,76 7,00 8,36 10,00 11,92 14,28 17,32

  Ugradnja dasaka umjesto krovnih letvi

  U uputama smo na više mjesta preporučili ugradnju dasaka umjesto krovnih letava. U tom slučaju je potrebno paziti na to da njihov spoj ne bude pretijesan, da se može pomicati uslijed širenja zbog utjecaja topline.

  Širina dasaka neka ne budu veća od 14 cm, a debljina neka bude najmanje 2,4 cm. Ne preporučuje se ugradnja deformiranih, savijenih dasaka.