Veličine i težine Terran betonskih crjepova

Vrlo je važna temeljna vrijednost težine pokrivanja.

Ovdje želimo razjasniti jedno netočno mišljenje, prema kojem je betonski pokrov težak, te bi zbog toga mogao uzrokovati probleme. Istina je da je pokrov od standardnih betonskih crjepova teži u odnosu na najlakše pokrove od glinenog crijepa, ali sa izborom lakšeg pokrova razlika u težini znači smanjenje težine od samo 15 – 25% težine cijele krovne konstrukcije, tj. i u slučaju upola lakšeg pokrova sveukupna težina cijele krovne konstrukcije će biti lakša samo za 7-12%, ovisno o nagibu krova i o ugrađenim materijalima.

Težina osnovnog crijepa:

 

Synus:

3,9 kg/kom;

 

Danubia:

4,4 kg/kom;

 

Coppo:

4,4 kg/kom;

 

Rundo:

4,4 kg/kom;

 

Zenit i Clima Control:

4,6 kg/kom.

Iz ovih vrijednosti možemo izračunati masu pokrova, ovisno o nagibu krova.

Statičko određivanje mjera, opći podaci

Određivanje kuta sekundarnog pokrova i opći opis kod crijepa valovitog profila:
Synus, Danubia, Coppo

Nagib krova

Najmanje preklapanje

Najveći razmak krovne letve

Preporučeni razmak prve letve strehe

Preporučeni razmak glavnih letvi

Potrebna količina crijepa (kom/m2)

Težina (kg/m2)

Synus

Danubia

Coppo

16-22°

10 cm

32 cm

33 cm

5,0 cm

10,42

40,64

46,89

47,93

22-30°

9,0 cm

33 cm

33 cm

4,5 cm

10,10

39,39

45,45

46,46

iznad 30°

8,0 cm

34 cm

33 cm

4,0 cm

9,80

38,22

44,10

45,08

Određivanje stupnja sekundarnog pokrova i opći opis kod crijepa ravnog profila:
Rundo, Zenit i Clima Control

Nagib krova

Najmanje preklapanje

Najveći razmak letve

Preporučeni razmak prve letve strehe

Preporučeni razmak glavnih letvi

Potrebna količina crijepa (kom/m2)

Težina (kg/m2)

Rundo

Zenit

25-30°

14 cm

28 cm

30 cm

5,0 cm

11,90

52,36

57,12

30-35°

13 cm

29 cm

30 cm

5,0 cm

11,49

50,56

55,15

35-45°

12 cm

30 cm

30 cm

5,0 cm

11,11

48,88

53,33

iznad 45°

*11 cm

*31 cm

30 cm

5,0 cm

10,75

47,30

51,60

*pričvršćivanje pomoću sigurnosne kopče protiv vjetra.

Prilikom izgradnje svakog objekta, jedan od bitnijih uvjeta je Pravilno postavljanje ravnog crijepa!

Preporučujemo slijedeće vrijednosti opterećenja uz konstrukcijske elemente koji pripadaju rasporedu slojeva:

 

letve, kontra letve

4 kg/krov m2;

 

krovna folija

0,2 kg/krov m2;

 

rogovi (10/15 – 90 cm)

12 kg/krov m2;

 

toplinska izolacija

1,2-50 kg/m2 zavisno o materijalu i o proizvođaču

 

montirani gips karton

60 kg/m2, 96 kg/mdvostruka obloga

 

daščana obloga (2,4 cm)

12-17kg/krov m2.

Na temelju vlastite težine pokrova i očekivanog opterećenja može se odrediti debljina letvanja, odnosno mogu se izračunati dimenzije i gustoća postavljanja rogova koji će podupirati podlogu. Gustoća postavljanja rogova je obično 80 -100 cm, u slučaju njihovog većeg osovinskog razmaka potrebne su deblje krovne letve.

Uslijed vlastite težine pokrova, odnosno pod teretom snijega i vjetra letve se ugibaju prema dolje. Na razmaka rogova od 80 cm ugibanje iznosi 4 mm. S jedne strane ni estetski pogledi ne dozvoljavaju veće savijanje od toga, a s druge strane promjena oblika utiče na adekvatno ležanje crijepova. Na taj način nastaju štetne napetosti što može dovesti i do loma crijepa.

  • Jedna mogućnost je da povećamo presjek letve.
  • A druga je da ćemo krovnu letvu poduprijeti s više rogova, tj. povećati ćemo gustoću podupiranja.

Sa ugradnjom krovnih letvi, odnosno dasaka povećava se krutost, držanje krova. Nadalje sastavni element podloge pokrova je dijagonalno ugrađena tzv. olujna letva za kočenje ravnine ili rešetka protiv vjetra, koju ne nadomještaju krovne letve.