Temeljna načela projektiranja i izvedbe

Posebni čimbenici tijekom planiranja i izvođenja pokrova

Kontrolu pokrivanja krova dijelimo na dva područja: opća površinska polja i mjesta ugradnje dopunskih elemenata, kao što su rubovi, prozori, proboji i druge priključene građevinske konstrukcije. Uporabna, estetska i građevinska vrijednost cijele konstrukcije ovisi o odgovarajućoj izvedbi detalja posebnih mjesta. Neodgovarajuća pozicija krovnih stepenica ili krivo izvođenje priključka antene rezultira samo estetskim problemima, dok neadekvatni snjegobran može uzrokovati i nezgode. Sve veća popularnost adaptiranog potkrovlja stvara novu situaciju u izgradnji krova, pošto moraju biti ispunjeni novi konstrukcijski zahtjevi, da bi unutarnji prostor bio pogodan za stanovanje. S ugradnjom potrebnih toplinskih izolacija, raznih folija i sl., odnosno izradom zračnih slojeva jednostavni detalji su postali sve kompliciraniji. Izgradnja krovnih dijelova je moguća samo uz tehničke planove odobrene od adekvatnih institucija, a u njihovoj izradi Vam mogu pomoći ove upute.

Posebni utjecaj može nastati zbog:
– nagiba krova,
– kompliciranosti konstrukcije,
– karakteristike primjene,
– klimatskih uvjeta,
– mjesnih propisa.

Među posebnim čimbenicima najvažnije mjesto ima nagib krova, u slučaju ostalih čimbenika samo njihov broj će biti mjerodavan.

Određivanje stupnja sekundarnog pokrova i opći opis kod crijepa valovitog profila

U slučaju crjepova valovitog profila najmanji nagibni kut pokrova koji osigurava vodonepropusnost iznosi 22°. U slučaju manjeg nagibnog kuta od navedenih vodonepropusnost se može osigurati odgovarajućim izborom stupnja i izradom detalja sekundarnog pokrova.

Nagibni kut krova Izolacija
12° – 16° vodonepropusna izolacija
16° – 22° slobodno položeni ili preklopljeni sekundarni krov
Iznad 22° slobodno položeni sekundarni krov

0 ≥ 10° Zabranjeno korištenje crijepa
10 ≥ 12° Nužna je izvedba sekundarnog krova, potpuno vodonepropusna hidroizolacija od ruba do ruba krova (bitumenska izolacija)
12 ≥ 16° Za izolaciju krovne površine upotrebljava se vodo i paro nepropusna folija  – za odvodnju difuzne pare Medifol P-Roof
Najmanji preklop crjepova: 10,5 cm
Max. razmak među letvama: 32 cm
Potrebna količina: 10,58 kom/m²
16 ≥ 22° Za izolaciju krovne površine upotrebljava se vodo i paro nepropusna folija – za odvodnju difuzne pare Medifol Plus
Nagibni krov bez sekundarnog krova, u slučaju tavanskog stambenog prostora preporučljivo je primjenjivati paropropusne folije Medifol 120
22 ≥ 30° Najmanji preklop crjepova: 9 cm
Max. razmak između letava iznosi: 33 cm
Potrebna količina: 10,10 kom/m²
30 ≥ 45° Najmanji preklop crjepova: 8 cm
Max. razmak između letava iznosi: 34 cm
Potrebna količina: 9,80 kom/m²
45 ≥ 60° Svaki 2. do 3 crijep u svakom redu treba učvrstiti.
60 ≥ 90° Svaki crijep treba pričvrstiti na letvu.

Određivanje stupnja sekundarnog pokrova i opći opis kod crijepa ravnog profila

U slučaju crjepova ravnog profila najmanji nagibni kut pokrova koji osigurava vodonepropusnost iznosi 30°. U slučaju manjeg nagibnog kuta od navedenih vodonepropusnost se može osigurati odgovarajućim izborom stupnja i izradom detalja sekundarnog pokrova. Kod ugradbe crijepa na područjima posebnih vremenskih uvjeta (bura, veliki snijeg), posebno posvetiti pozornost oko izvedbe cijelog krovnog sistema (sekundarni krov, limarski opšavi, krovne uvale, pričvršćivanju elemenata i sl.), te izvesti sve potrebite radnje za dodatno osiguranje i zaštitu od vremenskih nepogoda.

Nagibni kut krova Izolacija
20° – 24° vodonepropusna izolacija
24° – 30° slobodno položeni ili preklopljeni sekundarni krov
Iznad 30° slobodno položeni sekundarni krov

0 ≥ 10° Zabranjeno korištenje crijepa
10 ≥ 20° Nužna je izvedba sekundarnog krova, potpuno vodonepropusna hidroizolacija od ruba do ruba krova (bitumenska izolacija)
20 ≥ 24° Za izolaciju krovne površine upotrebljava se vodo i paro nepropusna folija  – za odvodnju difuzne pare Medifol Proof
Najmanji preklop crjepova: 14 cm
Max. razmak između letava iznosi: 28 cm
Potrebna količina: 11,90 kom/m²
24 ≥ 30°  Za izolaciju krovne površine upotrebljava se vodo i paro nepropusna folija – za odvodnju difuzne pare Medifol Plus
Nagibni krov bez sekundarnog krova, u slučaju tavanskog stambenog prostora preporučljivo je primjenjivati paropropusne folije Medifol 120
30 ≥ 35° Najmanji preklop crjepova: 13 cm
Max. razmak između letava iznosi: 29 cm
Potrebna količina: 11,49 kom/m²
35 ≥ 45° Najmanji preklop crjepova: 12 cm
Max. razmak između letava iznosi: 30 cm
Potrebna količina: 11,11 kom/m²
45 ≥ 60° Svaki 2. do 3 crijep u svakom redu treba učvrstiti.
60 ≥ 90° Svaki crijep treba pričvrstiti na letvu.